Gruodžio 6 ir 13 dienomis Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko prevencinės programos “Savu keliu” mokymai skirti klasių auklėtojams. Mokymuose dalyvavo mokymo centro pedagogai, specialistai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – viso 33 asmenys. Mokymus vedė dr. Rita Ilgūnė Martinėlienė iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro.

Programa „Savu keliu“ įgyvendinama valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) lėšomis. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Programos tikslas – įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Programa siekiama ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų; gebantį atsispirti neigiamiems gyvenimo reiškiniams.

Mokymų dalyviai ves 9-12 klasių mokiniams klasės valandėles, kurių metu bus ugdomos mokinių emocinės kompetencijos bei gebėjimas rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Projekto koordinatorė psichologė Kristina Navickienė

sdr