Visų profesijų sąrašas

Pagrindinis mokymo programų apimties matavimo vienetas yra kreditas.

Pirminio mokymo programose (M ir P) vienas kreditas – 27 val. (22 val. kontaktinės ir 5 val. savarankiško darbo).
Tęstinio mokymo programose (T)  vienas kreditas – 27 val. (18 val. kontaktinės ir 9 val. savarankiško darbo).

Neformalusis tęstinis profesinis mokymas teikiamas pagal asmens ar darbdavio poreikį (užsakymą) ir mūsų mokymo centre tai organizuoja Suaugusiųjų profesinio mokymo skyrius.