Pasirinkimai turintiems vidurinį išsilavinimą (pirminio ir tęstinio mokymo programos) (LKS IV lygis)

Pasirinkimai asmenims, turintiems ne žemesnį kaip pagrindinį (10 klasių) išsilavinimą ir siekiant įgyti profesiją (nesiekiant vidurinio išsilavinimo).

Mokytis gali visi asmenys, turintys pagrindinį ar aukštesnį išsilavinimą (LKS III lygis)

Pasirinkimai po 10 klasės siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą (LKS IV  lygis)

Priimame mokytis į 9 ir 10 klases

Priėmimas vykdomas Mokymo Centre, adresu Taikos pr.133, Kaunas (Tel. 8-37 456415) nuo birželio 1 dienos. Stojantieji nepilnamečiai (iki 16m.) į mokymo įstaigą atvyksta su tėvais/ globėjais.

Reikalingi dokumentai:

  • mokymosi pasiekimų pažyma (8 arba 9 klasės);
  • sveikatos pažyma 0271 /a forma;
  • dvi fotonuotraukos (3×4 cm);
  • asmens tapatybės kortelė, pasas arba gimimo liudijimas.

Asmenims nuo 14 m., kurie mokėsi pagal individualizuotą arba socialinių įgūdžių ugdymo programas siūlomos profesinio mokymo programos (LKS II lygis)