LKS – Lietuvos kvalifikacijų sandara.
LKS lygių aprašymai

MTP skyrius Maisto technologijų ir prekybos skyrius, Taikos pr. 133
VVM skyrius – Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius, Vilniaus g. 42

Pirminėse programose mokosi įgyjantys  pirmą profesiją,
tęstinėse – siekiantys įgyti naują kvalifikaciją

Pagrindinis mokymo programų apimties matavimo vienetas yra kreditas.

Pirminio mokymo programose (M ir P) vienas kreditas – 27 val. (22 val. kontaktinės ir 5 val. savarankiško darbo).
Tęstinio mokymo programose (T)  vienas kreditas – 27 val. (18 val. kontaktinės ir 9 val. savarankiško darbo).

Pasirinkimai baigusiems 10 klasių, siekiantiems įgyti vidurinį išsilavinimą (LKS IV  lygis)

Valstybinis kodas Modulinė profesinio mokymo programa kreditai skyrius pirminis/tęstinis Mokymosi trukmė
P42041101 Apskaitininko* 60 MTP Pirminis  2,5 metai
P42101301 Konditerio 90 MTP Pirminis 3 metai
P42072101 Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo 90 MTP Pirminis 3 metai
P42101302 Padavėjo ir barmeno 90 VVM Pirminis 3 metai
P42101304 Svečių aptarnavimo darbuotojo 90 VVM Pirminis 3 metai
P42101303 Virėjo 110 VVM Pirminis 3 metai

* – nauja

Pasirinkimai asmenims, baigusiems 10 klasių ar 12 klasių ir siekiantiems įgyti tik profesiją (neįgyja vidurinio išsilavinimo)  (LKS III  lygis)

Valstybinis kodas Modulinė profesinio mokymo programa kreditai skyrius pirminis/tęstinis Mokymosi trukmė
P32101306 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo 60 MTP Pirminis 1 metai
T32072107 Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo 20 MTP Tęstinis 3 mėn.
T32101304 Barmeno 30 VVM Tęstinis 6 mėn.
T32101303 Padavėjo 25 VVM Tęstinis 6 mėn.
P32101304 Virėjo 60 VVM Pirminis 1 metai
T32101302 Virėjo 50 VVM Tęstinis 1 metai

Pasirinkimai baigusiems 12 klasių (LKS IV lygis)

Valstybinis kodas Modulinė profesinio mokymo programa kreditai skyrius pirminis/tęstinis Mokymosi trukmė
T43041102 Apskaitininko* 50 MTP Tęstinis 1 metai
P43041101 Apskaitininko* 60 MTP Pirminis 1 metai
P43101302 Konditerio 90 MTP Pirminis 1,5 metai
T43101302 Konditerio 70 MTP Tęstinis 1 metai
P43072101 Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo 90 MTP Pirminis 1,5 metai
T43072102 Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo 70 MTP Tęstinis 1 metai
P43101303 Padavėjo ir barmeno 90 VVM Pirminis 1,5 metai
T43101303 Padavėjo ir barmeno 70 VVM Tęstinis 1,5 metai
M44041601 Pardavėjo 90 MTP Pirminis 1,5 metai
T43041601 Pardavėjo 70 MTP Tęstinis 1 metai
P43101306 Svečių aptarnavimo darbuotojo 90 VVM Pirminis 1,5 metai
T43101305 Svečių aptarnavimo darbuotojo 70 VVM Tęstinis 1,5 metai
P43101305 Viešbučio ekonomo 45 VVM Pirminis 8 mėn
T43101301 Viešbučio ekonomo 35 VVM Tęstinis 7 mėn
P43101502 Kelionių pardavimo agento* 45 VVM Pirminis 8 mėn
T43101502 Kelionių pardavimo agento* 35 VVM Tęstinis 7 mėn
P43101304 Virėjo 110 VVM Pirminis 2 metai

* – nauja

Pasirinkimai asmenims, kurie mokėsi pagal individualizuotą arba socialinių įgūdžių ugdymo programas

Valstybinis kodas Modulinė profesinio mokymo programa kreditai skyrius pirminis/tęstinis Mokymosi trukmė
P21101306 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo 45 MTP Pirminis 3 metai
T21101301 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo 35 MTP Tęstinis 3 metai
P21101304 Kambarių tvarkytojo 30 VVM Pirminis 3 metai
T21101302 Kambarių tvarkytojo 20 VVM Tęstinis 3 metai
P21101308 Virėjo 60 VVM Pirminis 3 metai

Priimame mokytis į 9 ir 10 klases

Priėmimas vykdomas Mokymo Centre, adresu Taikos pr.133, Kaunas (Tel. 8-37 456415) nuo birželio 1 dienos. Stojantieji nepilnamečiai (iki 16m.) į mokymo įstaigą atvyksta su tėvais/ globėjais.

Reikalingi dokumentai:

  • mokymosi pasiekimų pažyma (8 arba 9 klasės);
  • sveikatos pažyma 0271 /a forma ir 086 forma;
  • dvi fotonuotraukos (3×4 cm);
  • asmens tapatybės kortelė, pasas arba gimimo liudijimas.