Š.m. balandžio 3-6 d. mūsų mokymo centre vyko mokymai „Maisto (mėsos, duonos, konditerijos) technologinių kompetencijų tobulinimas“, pagal projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“. Dalyvavo iš Varėnos technologijų ir verslo mokyklos, Zarasų žemės ūkio mokyklos, Marijampolės profesinio mokymo centro ir mūsų centro profesijos mokytojos. Mokymų metu buvo tobulinamos profesijos mokytojų maisto produktų gamybos technologinės kompetencijos. Mokymus vedė mūsų centro profesijos mokytojai Tomas Brazauskas, Janina Narbutienė, Giedrė Ciukšienė.
Žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologijos