2019-04-02 dieną 14 val. vyks profesijos mokytojų metodinės grupės posėdis. MTP skyriuje 175 kabinete.

  • Teminiai planai
  • Nauja apmokėjimo tvarka, tarifikacija
  • Tvarkaraščiai
  • Geroji patirtis ( (D. Čekavičienė, K. Krikštolaitienė ir V. Brūzgienė, I. Žiužnienė ir J. Pocienė), konkursų sklaida)
  • Kiti klausimai