Nuo  rugsėjo 1 dienos į I gimnazijos klasę mokytis pagrindinio ugdymo programos II dalies (9-10 kl.)  priimsime mokinius, baigusius 8 klases.

KODĖL TAU VERTA ATEITI MOKYTIS Į KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO GIMNAZIJOS SKYRIAUS 9-ĄJĄ KLASĘ (I-JĄ GIMNAZIJOS KLASĘ)?

 • Mūsų centre net ir bendrojo ugdymo dalykai mokomi ne “akademiškai”, o siejant su Tavo gyvenimiška patirtimi bei praktiniais įgūdžiais, kurių Tu įgysi praktinio mokymo užsiėmimuose naujo modernaus praktinio mokymo centro laboratorijose: kepsi, virsi, pjaustysi mėsą, serviruosi stalą, gaminsi kokteilius, salotas, kt.
 • Per du mokslo metus (9-10 klasėje) Tu turėsi galimybių išmėginti save keliose profesijose, pagalvosi kokią iš jų norėtum pasirinkti, kai įgysi pagrindinį išsilavinimą. Mūsų centre yra daug profesijų, kurių mokinantis kartu suteikiamas vidurinis išsilavinimas. Be abejo, jei Tau nepatiktų nė viena mūsų mokymo centre rengiama specialybė, Tu galėsi pasirinkti  kitą mokymo įstaigą.
 • Tiesa, baigiant 10 klasę, Tu laikysi privalomuosius patikros egzaminus, kaip ir Tavo draugai gimnazijose arba pagrindinėse mokyklose ir taip  įgysi pagrindinį išsilavinimą.
 • Baigęs(usi) 10-tą klasę (gimnazijos II-ją klasę), būsi laukiama(s) mūsų mokymo centro gimnazijos skyriaus 11-oje klasėje, tęsi mokslą 12-oje klasėje, išlaikysi brandos egzaminus ir taip įgysi vidurinį išsilavinimą.
 • Paskutiniais metais studijuosi tik profesijos dalykus ir atliksi baigiamąją praktiką įmonėse. Taip įgysi profesinę kvalifikaciją.
 • Mūsų mokiniai puikiai sutaria, turi daug įdomios sportinės, meninės veiklos, turi daug galimybių išvykti pagal tarptautinius projektus į užsienio šalis : Norvegiją, Daniją, Vokietiją, Italiją, Latviją, Čekiją, kt.
 • Manome, kad visi mokslo metai mūsų mokymo centre Tau bus puikūs, prasmingi, o mūsų ugdymo įstaiga taps antraisiais namais.
 • LAUKIAME! ATVYKITE PAS MUS!
 • Devintokai mokysis Maisto technologijų skyriuje, centro buveinėje Taikos pr. 133

Mokiniai mokysis visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų ir profesijos mokymo modulių (vietoj technologijų dalyko) :

 • dorinis ugdymas (etika, tikyba)
 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • biologija;
 • chemija;
 • fizika;
 • pilietiškumo pagrindai;
 • geografija;
 • ekonomika ir verslumas;
 • dailė;
 • muzika;
 • kūno kultūra;
 • 4 profesinio mokymo moduliai (“Lankytojų aptarnavimas”, “Maisto ruošimo technologija”, “Duonos ir pyrago gaminių technologija”, “Mėsos produktų gamybos technologija”). Jie skirti tam, kad mokiniai susipažintų su centre rengiamomis profesijomis.

Kviečiame mokytis mūsų mokymo centre tuos mokinius, kuriems geriau sekasi technologijos, kurie nori įgyti patrauklią profesiją ir greičiau tapti savarankiškais.

Mokymo centro Direktorius