PRIIMAME MOKINIUS Į   I-ĄJĄ GIMNAZIJOS KLASĘ (9 KLASĘ) BEI II –JĄ GIMNAZIJOS KLASĘ (10 KLASĘ)  MOKYTIS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS

 

KODĖL TAU VERTA ATEITI  MOKYTIS pas mus 9 ir 10 klasėse? 

 • Visų pirma, mūsų centre net ir bendrojo ugdymo dalykai mokomi ne “akademiškai”, o siejant su Tavo gyvenimiška patirtimi bei praktiniais įgūdžiais, kurių Tu įgysi praktinio mokymo užsiėmimuose naujo  modernaus praktinio mokymo centro laboratorijose: kepsi skanėstus , virsi, pjaustysi mėsą, serviruosi stalą, gaminsi kokteilius, salotas, įgysi  e-prekybos  pagrindų , kt.
 • Per du mokslo metus (9-10 klasėje) Tu turėsi galimybių išmėginti save, kokią profesiją norėtum pasirinkti, kai įgysi pagrindinį išsilavinimą . Mūsų centre yra didelis profesijų su viduriniu išsilavinimu pasirinkimas. Be abejo, jei Tau nepatiktų nė viena mūsų mokymo centre rengiama specialybė, Tu galėsi pasirinkti ir  kitą mokymo įstaigą.
 • Tiesa, norėdama(s)  igyti pagrindinį išsilavinimą, Tu privalėsi išlaikyti privalomuosius pasiekimų   patikrinimo  darbus (lietuvių kalbos (gimtosios), matematikos), kaip ir Tavo draugai gimnazijose arba pagrindinėse mokyklose.
 • Baigęs(usi) 10-tą klasę (gimnazijos II-ją klasę), būsi laukiama(s) gimnazijos skyriaus 11-oje klasėje.
 • Mūsų mokiniai puikiai sutaria, turi daug įdomios sportinės, meninės veiklos, turi daug galimybių išvykti pagal tarptautinius projektus į užsienio šalis : Norvegiją, Daniją, Vokietiją, Italiją, Latviją, Čekiją, kt.
 • Manome, kad visi mokslo metai mūsų mokymo centre Tau būtų puikūs, prasmingi, o mūsų ugdymo įstaiga taptų šiltais antraisiais namais.
 • LAUKIAME! ATVYKITE PAS MUS!
 • Tiesa, devintokai bei dešimtokai  mokosi   Maisto technologijų skyriuje, centro buveinėje Taikos pr. 133

 

Mokiniai mokosi  visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų  bei profesijos mokymo (vietoj technologijų) modulių:

 • dorinis ugdymas (etika, tikyba)
 • lietuvių kalba ir literatūra
 • užsienio kalba I-ji
 • užsienio kalba II-ji
 • matematika;
 • informacinės technologijos;
 • fizika
 • chemija
 • biologija;
 • pilietiškumo pagrindai
 • geografija;
 • istorija
 • pilietiškumo pagrindai
 • biologija
 • chemija
 • fizika
 • ekonomika ir verslumas;
 • dailė;
 • muzika;
 • kūno kultūra;
 • vietoje technologijų-4 profesinio mokymo moduliai:, “Maisto ruošimo pagrindai”, “Duonos ir pyrago gaminių technologija”, “Mėsos produktų gamybos pagrindai ”,”Turizmo organizavimo pagrindai”). Jie skirti tam,  kad mokiniai susipažintų su mūsų mokymo   centre rengiamomis profesijomis.
 • socialinė-pilietinė veikla (10 val.)

Kviečiame mokytis tuos mokinius, kuriems geriau sekasi technologijos, kurie greičiau nori tapti savarankiškais, įgyti patrauklią profesiją, kurie planuoja ir toliau  mokytis mūsų mokymo centre arba kitose ugdymo įstaigose.