2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS BAIGĖSI

II PAPILDOMAS PRIĖMIMAS BAIGĖSI 08-26

Konsultuokitės >> Darbo laikas ir kontaktai

III PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 2019 m.
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojoprofesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms lapkričio 11 – gruodžio 11    
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas lapkričio 11 – gruodžio 11
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam gruodžio 16 – gruodžio 17
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose gruodžio 18 – gruodžio 20

______________