2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS BAIGĖSI

II PAPILDOMAS PRIĖMIMAS BAIGĖSI 08-26

Konsultuokitės >> Darbo laikas ir kontaktai

III PAPILDOMAS PRIĖMIMAS2019 m.
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojoprofesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programomslapkričio 11 – gruodžio 11    
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymaslapkričio 11 – gruodžio 11
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajamgruodžio 16 – gruodžio 17
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigosegruodžio 18 – gruodžio 20

______________