2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

I. PAGRINDINIS PRIĖMIMAS BAIGĖSI
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.  
II. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS  
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.    
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.
III. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS  
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2019 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 11 d.    
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2019 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 11 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2019 m. gruodžio 16 d. – gruodžio 17 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2019 m. gruodžio 18 d. – gruodžio 20 d.

______________