Įgyvendinant Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2014-1-LT01-KA102-000348
„Tarptautinė patirtis siekiant ECVET sistemos diegimo“ 2015 m. kovo 24-30 dienomis lankiausi Prancūzijos profesinio mokymo įstaigoje CEFPPA, kuri įsikūrusi Strasbūre. Vizito tikslas buvo susipažinti su mokymo įstaiga, Nacionaline kvalifikacijų sandara, įdiegta Europos kokybės užtikrinimo sistema ir Kreditų perkėlimo sistema profesiniame mokyme bei įgytą patirtį pagal galimybes pritaikyti savo mokymo įstaigoje.

[foogallery id=”10491″]

CEFPPA– profesinio mokymo įstaiga, kurios steigėjas yra Pramonės, prekybos ir amatų rūmai bei Švietimo ir mokslo ministerija. Įstaiga dirba pameistrystės pagrindu, praktinis mokymas vyksta sertifikuotose įmonėse, mokymo įstaigoje vyksta teorinis mokymas ir formuojami pirminiai mokinių įgūdžiai. Kaip ir visoje Prancūzijoje, CEFPPA  plačiai taikomas ECVET tiek Mokymosi visą gyvenimą programoje, tiek geografiniam mobilumui.  Kadangi Lietuva žengia pirmuosius žingsnius ECVET taikyme ir šiuo metu didesnis dėmesys taikomas geografiniam mobilumui, mane domino mokinių praktinio mokymo galimybės CEFPPA įmonėse, jų mokymosi rezultatų įvertinimas. Džiugu, kad CEFPPA veikianti mokymo ir vertinimo sistema grįsta mokymo(si) rezultatais, praktinio mokymo įstaigos, kuriuose atlieka praktiką mokiniai, sertifikuotos ir atlieka mokymo(si) pasiekimų vertinimą kartu su CEFPPA mokytojais. Mokinių, grįžusių iš mobilumo, įvertinimai gali būti sėkmingai  pripažinti ir užskaityti mūsų mokymo įstaigoje.

Daug dėmesio vizito metu skyriau mokymo programoms, lyginau jas su mūsų mokymo įstaigos mokymo programomis, kadangi labai svarbu, kad mokymo įstaigos siektų artimų mokymo(si) rezultatų, ruošiant tos pačios profesijos specialistus. Dar kartą įsitikinau, kad nacionalinės mokymo programos turi daug privalumų, todėl džiaugiuosi, kad Lietuva taip pat žengė žingsnį nacionalinių programų link.

Vizito metu su mokymo įstaigos vadovais aptarėme galimybę pasirašyti Tarpusavio Supratimo Memorandumą, su projektų vadove diskutavome apie mobilumo dalyvių Mokymo(si) sutarties papildymą mokymo(si) rezultatais ir išsamesne praktinio mokymo programa bei galimybę pasirašyti ECVET sutartį geografiniam mobilumui.

Vizitas buvo labai naudingas, įgytos žinios apie ECVET taikymą Prancūzijoje ir jo naudą profesinio mokymo kokybei bus perteiktos profesinių mokymo įstaigų vadovams, mokytojams seminarų bei diskusijų metu.

Pabaigai norėčiau pacituoti CEFPPA direktoriaus Franck SELLIER žodžius: „Tikėkite tuo ką darote. Perkelkite ir pritaikykite ECVET nacionaliniame lygmenyje, kadangi tai pagrindinis įrankis kokybės užtikrinimui mobilume. Ilgalaikiai tikslai, neformalaus ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas reikalauja politinių sprendimų ir  tai galima pasiekti tik dirbant kartu“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Šimukauskienė