Food Education for Global Flavours, Products and Dishes (EARTH)”, Nr.2017-1-LT01-KA202-035262

VEIKLA

Pirmasis projekto susitikimas Lietuvoje (2017-10-30/31)

2017-10-30/31 dienomis Kaune vyko pirmasis Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro koordinuojamo Erasmus+ programos partnerysčių projekto „Food Education for globAl flavouRs, producTs and disHes (EARTH)“, Nr. 2017-1 LT01-KA202-035262 susitikimas, kuriame dalyvavo 3 partnerinių organizacijų iš Italijos, Graikijos ir Ispanijos atstovai:

Susitikimo metu aptartos projekto veiklos bei planuotų projekte veiklų pokyčiai, atsižvelgiant į ŠMPF projektui patvirtinto finansavimo biudžetą, numatyti būtini projekto Ganto diagramos koregavimo veiksmai.

 

projekto “Food Education susitikimas