Profesinio informavimo renginį  vasario 24 d. organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Kauno Žaliakalnio progimnazija.

Renginio tikslas – sudaryti galimybę Kauno miesto ir rajonų progimnazijų, pagrindinių mokyklų, mokyklų- daugiafunkcinių centrų 7-10 klasių mokiniams padėti pasirinkti profesinio mokymo programą, atitinkančią individualius poreikius, skatinti Kauno profesinių mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimą.

Renginyje dalyvavo mūsų mokymo centro komanda.
PROFESINIO INFORMAVIMO RENGINYS „PASIRINK PROFESIJĄ''