2018 gruodžio 4 dieną mūsų Centre viešėjo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro atstovas Darjuš Tankeliun. Vizitas buvo organizuotas pagal „The VET Learning Community – TVLC” Nr. 2016-1-NL01-KA202-022909 projekto veiklas, kuriame mūsų Centras dalyvauja kaip partneris. Susitikimas organizuotas dėl dviejų projekte vykdomų iniciatyvų. Viena iš jų buvo – socialinių paslaugų kokybės sistemos EQUASS pristatymas mokyklos administracijai. Vykdanti kitą projekto iniciatyvą, po pristatymo su Darjušu lankėmės keliose moksleivių su specialiaisiais poreikiais pamokose, laboratorijose, pabendravome su moksleiviais ir jiems dėstančiais mokytojais. Užsimezgė gyva diskusija, kurios metu buvo lyginama mūsų Centro ir VRC patirtis, dirbant su specialius poreikius turinčiais moksleiviais, aptariami darbo ypatumai. Šia iniciatyva siekiama užmegzti tvarų bendradarbiavimą su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.