VVM skyriaus PB17, V17, SA17 grupių mokiniai apsilankė LSMU Anatomijos muziejuje, kurio kolekcijos pagrindą sudaro 1920-1940 m. profesoriaus Jurgio Žilinsko ir jo bendražygių surinkti muziejiniai preparatai. Dabartinės kolekcijos sudėtyje yra apie 80 procentų prieš karą pagamintų eksponatų. Mokiniai su įdomumu klausėsi muziejaus vadovės pasakojimo apie mirusio žmogaus palaikų kelią iki muziejaus. Anksčiau tam tikslui vartodavo mirusių benamių, kalinių palaikus, apie 1970-80 m. gyvas žmogus galėdavo „parduoti savo kūną” už 200-300 rublių. Dabartiniu metu tiek Europoje, tiek Lietuvoje žmonės pagal testamentą ar paskutinės valios pareiškimą patys sprendžia, kaip po mirties elgtis su jų kūnu. Kai žmogaus palaikai patenka į Anatomijos institutą, jie yra balzamuojami fiksuojančiais ir konservuojančiuose tirpalais, kad vėliau daug kartų galėtų pasitarnauti medicinos studijoms praktinių užsiėmimų metu. Visi susidomėję apžiūrėjo žmogaus gemalo vystymosi stadijas, kūno skerspjūvius, balzamuotas mumijas, griaučius. Ekskursijos metu dar kartą buvo akcentuotos biologijos, verslumo, etikos ir moralės, rusų kalbos žinios.

Jūratė Bubienė, Gailutė Adomonienė, Egidija Kontrimienė, Danutė Matulevičienė

Netradicinė integruota pamoka