MTP bibliotekoje gautos naujos knygos 2017 m. I-II ketv.iki 05-30d. papildyti birželio mėn.

 

 1. Virtuvės užkariavimo menas : ką nutyli kitos kulinarinės knygos / Giedrius Vilpišauskas. – Vilnius : Tyto alba, 2016. – 319, [1] p. – ISBN 978-609-466-211-9. – UDK: 641.5
 2. Gyvenimas be gliuteno / Kristina Pozingytė. – [Vilnius] : [BALTO print], [2016]. – 98, [43] p. – ISBN 978-609-8193-04-6. – UDK: 616.34-008.6
 3. Super desertai : be glitimo, laktozės, cukraus, kiaušinių / Gražina Gum. – [Vilnius] : [Super projektai], [2016]. – 143 p. – ISBN 978-609-95918-0-3. – UDK: 641.85(083.12)
 4. Naujausioji matematikos atmintinė moksleiviams : (papildoma mokymosi priemonė progimnazijų, gimnazijų ir vidurinių mokyklų moksleiviams / Vaidotas Mockus. – Šiauliai : V. Mockaus įmonė, 2014. – 191, [1] p. – ISBN 978-9955-632-24-5. – UDK: 51(075.3)
 5. Rengiamės 8 klasių moksleivių matematikos pasiekimų patikrinimui : (pagalbinė mokymosi priemonė progimnazijų 8 klasių moksleiviams / Vaidotas Mockus. – Šiauliai : V. Mockaus įmonė, 2013. – 203, [1] p. – ISBN 978-9955-632-21-4. – UDK: 51(079.1)
 6. Pasitreniruokime ir pasirenkime 8 klasės matematikos standartizuotam testui : (pagalbinė mokymosi priemonė pagrindinių mokyklų ir progimnazijų 8 klasių moksleiviams / Vaidotas Mockus. – Šiauliai : V. Mockaus įmonė, 2016. – 132 p. – ISBN 978-9955-632-27-6. – UDK: 51(079.1)
 7. Pasitreniruokime prieš matematikos valstybinį brandos egzaminą : (10 pavyzdinių egzamino užduočių su atsakymais : (pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų 11-12 klasių ir gimnazijų 3-4 klasių moksleiviams / Vaidotas Mockus. – Šiauliai : V. Mockaus įmonė, 2016. – 156 p. – ISBN 978-9955-632-28-3. – UDK: 51(079.1)
 8. Matematikos valstybinis brandos egzaminas. Ar jau pasirengęs : (pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų 11-12 klasių ir gimnazijų 3-4 klasių moksleiviams) Užduotys parengtos vadovaujantis nauja brandos egzamino programa, patv. LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsk. Nr. V-1197 / Vaidotas Mockus. – Šiauliai : V. Mockaus įmonė, 2013. – d. – UDK: 51(079.1)2: Matematikos kurso teminio kartojimo medžiaga. – 2014. – 257, [1] p. – ISBN 978-9955-632-23-8. – UDK: 51(079.1)
 9. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) užduočių pavyzdžiai (su atsakymais : (pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų 9-10 klasių ir gimnazijų 1-2 klasių moksleiviams / Vaidotas Mockus. – Šiauliai : V. Mockaus įmonė, 2015. – 131, [1] p. – ISBN 978-9955-632-26-9. – UDK: 51(076.1)
 10. Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms. – Vilnius : UAB “Ad infinitum, 2009. – 60 p. – ISBN 9955-9535-7-8. – UDK: 614.31(474.5)(083)
 11. Ekonomika ir verslumas. – JA Lietuva. – UDK: 658(075.3)

I dalis. – Vilnius : Lietuvos Junior Acievement, 2017. – 176 p.

II dalis. – Vilnius : Lietuvos Junior Achievement, 2017. – 202 p,

 1. Biologo užrašai. Organizmų požymių paveldėjimas ir genų technologijos : 11-12 klasei / Jolanta Dzikavičiūtė, Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė. – Kaunas : Šviesa, 2014. – 95, [1] p. – ISBN 978-5-430-06270-5. – UDK: 57(075.3)
 2. Biologo užrašai. Ekologija, evoliucija : 11-12 klasei / Jolanta Dzikavičiūtė, Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė. – Kaunas : Šviesa, 2014. – 119, [1] p. – ISBN 978-5-430-06271-2. – UDK: 57(076.1)
 3. Biologo užrašai. Homeostazė ir organizmo valdymas, žmogaus sveikata : 11-12 klasei / Jolanta Dzikavičiūtė, Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė. – 1-asis leid., 2015 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2015. – 119, [1] p. – ISBN 978-5-430-06172-2. – UDK: 572(075.3)
 4. Biologo užrašai XI-XII klasei : Ląstelė – gyvybės pagrindas. Madžiagų apykaita ir pernaša / Jolanta Dzikavičiūtė, Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė. – Kaunas : Šviesa, 2013. – 112 p. – ISBN 978-5-430-06173-9. – UDK: 57(075.3)
 5. Atmintinos lietuvių tautos šventės ir dienos. – Vilnius : Žaltvykslė, [2007]

Kovo 11-oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena : straipsnių ir dokumentų rinkinys / sudarė Eugenijus Manelis, Romaldas Samavičius. – Vilnius : Žaltvykslė, [2008]. – 478, [2] p. – (Atmintinos lietuvių tautos šventės ir dienos). – ISBN 978-9986-06-307-0. – UDK: 947.45.08/.09

 1. Egzodo Donelaitis : lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Donelaitį / sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas. – Vilnius : Aidai, 2001. – 526, [2] p. – ISBN 9955-445-29-7. – UDK: 821.172(092)
 2. Atsiminimai apie M.K. Čiurlionį / Vilniaus universitetas. – Vilnius : Aidai, 2006. – 243, [1] p. – ISBN 9955-656-28-X. – UDK: 75.071.1(474.5)(092)
 3. Vytis simbolikos požiūriu : baltas raitelis su iškeltu kalaviju raudoname lauke / Dainius Razauskas. – Vilnius : Aidai, 2008. – 80, [2] p. – ISBN 978-9955-656-60-9. – UDK: 929.6(474.5)
 4. Neužmirštamas Vaižgantas : atsiminimai, esė, laiškai / sudarytojas Alfas Pakėnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 487, [1] p. – ISBN 978-9986-39-619-2. – UDK: 821.172(092)
 5. Mažasis daržovių ir prieskonių žinynas / Rima Ruzgienė, Algirdas Mackevičius. – Vilnius : Eugrimas, 2010. – 253, [1] p. – ISBN 978-9955-790-88-4. – UDK: 613.262(035)
 6. Europos Sąjunga : enciklopedinis žinynas / [Rimantas Grikienis, Klaudijus Maniokas, Rytis Martikonis, Evaldas Sinkevičius, Ramūnas Vilpišauskas, Gediminas Vitkus]. – 3-iasis patais. ir atnauj. leid. – Vilnius : Eugrimas, 2008. – 351, [1] p. – ISBN 978-9955-790-05-1. – UDK: 061.1ES(03)
 7. Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai / redaktorių kolegija: Pranas Vildžiūnas (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Aidai, 2011. – ISSN 2029-7661

Krosnis mitologijoje / Dainius Razauskas-Daukintas. – Vilnius : Aidai, 2011. – 387, [2] p. – (Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai / redaktorių kolegija: Pranas Vildžiūnas (vyriausiasis redaktorius) … [et al.], ISSN 2029-7661; 3). – ISBN 978-609-450-002-2. – UDK: 398(474.5)

 1. Trys meistrai: Balzacas, Dickensas, Dostojevskis : biografinė esė / Stefan Zweig. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010. – 197, [1] p. – ISBN 978-9986-39-625-3. – UDK: 821.133.1(092)
 2. Slaptas Oscaro Wilde’o gyvenimas / Neil McKenna. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2014. – 719, [1] p. – ISBN 978-9955-16-515-6. – UDK: 821.111(417)(092)
 3. Jurgis Savickis. Plakatas su laikikliais : Savickis J.
 4. Vincas Krėvė-Mickevičius : Plakatas, su laikikliais. – Vilnius : Didakta. – UDK: 82.0(084.5)
 5. Vincas Mykolaitis-Putinas : plakatas su laikikliu. – UDK: 8
 6. Henrikas Radauskas : Plakatas. – UDK: 80
 7. Malūnų gatvė be malūnų : eilėraščių rinktinė / Jurgis Kunčinas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2017]. – 495, [1] p. – ISBN 978-9986-39-934-6. – UDK: 821.172-1
 8. Rūkas virš slėnių : romanas / Romualdas Granauskas. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]. – 278, [2] p. – ISBN 978-9986-39-920-9. – UDK: 821.172-31
 9. Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / [visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … et al.]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – ISSN 1822-2307

Žemė buvo šviesi : poezijos rinktinė / Jonas Strielkūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]. – 475, [1] p. – (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … [et al.], ISSN 1822-2307; Nr. 38). – ISBN 978-9986-39-924-7. – UDK: 821.172-1

 1. Lietuvių kalba : papildomos užduotys 10 [klasei] / Audronė Razmantienė, Vida Marcišauskaitė, Jurgita Petrauskaitė, Asta Leskauskaitė. – Kaunas : Šviesa, 2012. – 55, [1] p. – ISBN 978-5-430-05758-9. – UDK: 811.172(076.1)
 2. Prieš egzaminą. – Kaunas : Šviesa, 2009

Speaking for exams / Audronė Raškauskienė, Irena Ragaišienė, Ramutė Žemaitienė. – Kaunas : Šviesa, 2015. – 119, [1] p. – (Prieš egzaminą). – ISBN 978-5-430-06488-4. – UDK: 811.111(079.1)

Essay writing / Audronė Raškauskienė, Irena Ragaišienė, Ramutė Žemaitienė. – Kaunas : Šviesa, 2015. – 183, [1] p. – (Prieš egzaminą, ISSN 2335-2469). – ISBN 978-5-430-06398-6. – UDK: 811.111(079.1)

 1. Herzlich willkommen : Deutsch in Restaurant und Tourismus Lehr – und Arbeitsbuch. Aktuelle Ausgabe. 3 CD / von Ulrike Cohen und Nicoletta Grandi unter Mitwirkung von Christiane Lemcke (Aussprache). – Munchen : Klett-Langenscheidt, 2013. – 200 p. – ISBN 978-3-12-606182-7. – UDK: 811.11
 2. Zimmer frei/Lehr-and Arbeitsbuch : Deutcch im Hotel. Aktuelle Ausgabe. 3 CD / von Ulrike Cohen und Nicolletta Grandi unter Mitwirkung von Cristiane Lemcke (Aussprache). – Munchen : Klett-Langenscheidtit, 2013. – 168 p. – ISBN 978-3-12-606177-3. – UDK: 811.11
 3. Menschen im Beruf Tourismus A2 : Deutsch als Fremdsprache mit Audio-CD / Anja Schumann, Cordula Schurig, Brigitte Schaefer, Frauke van der Werff. – Munchen : Hueber, 2015. – 72 p. – ISBN 978-3-19-141424-5. – UDK: 811.11
 4. Menschen im Beruf Tourismus A1 : Deutsch als Fremdsprache mit Audio-CD / Anja Schumann, Cordula Schurig, Brigitte Schaefer, Frauke van der Werff. – Munchen : Hueber, 2015. – 80 p. – ISBN 978-3-19-101424-7. – UDK: 811.11
 5. Perspektive Deutsch : Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+. Kursbuch mit Audio-CD / von Lourdes Ros. – Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2014. – 160 p. – ISBN 978-3-12-675347-0. – UDK: 811.11
 6. Ernahrung Gesundheit : Arbeitsblatter fur den Fach- und Projektunterricht / Martina Ruter. – Mulheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2013. – 96 p. – ISBN 978-3-8346-2405-5. – UDK: 811.11
 7. Herzlich willkommen : Deutsch in Restaurant und Tourismus. Aktuelle Ausgabe. Lehrerhandreichungen / von Ulrike Cohen und Nicoletta Grandi unter Mitwirkung von Christiane Lemcke (Aussprache. – Munchen : Langenscheidt, 2012. – 64 p. – ISBN 978-3-468-49471-0. – UDK: 811.11
 8. Zimmer frei : Deutcch im Hotel. Aktuelle Ausgabe.Lehrerhandreichungen / von Ulrike Cohen und Nicolletta Grandi unter Mitwirkung von Cristiane Lemcke (Aussprache). – Munchen : Klett-Langensch, 2013. – 64 p. – ISBN 978-3-12-606178-0. – UDK: 811.11
 9. Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie. Pulspunkte Beruf : A2/B1 Mit Audio-CD. – Berlin : Cornelsen, 2015. – 88 p. – ISBN 978-3-06-020378-9. – UDK: 811.11

VVM bibliotekoje gautos naujos knygos 2017 m. I-II ketv.

 1. Virtuvės užkariavimo menas : ką nutyli kitos kulinarinės knygos / Giedrius Vilpišauskas. – Vilnius : Tyto alba, 2016. – 319, [1] p. – ISBN 978-609-466-211-9. – UDK: 641.5
 2. Gyvenimas be gliuteno / Kristina Pozingytė. – [Vilnius] : [BALTO print], [2016]. – 98, [43] p. – ISBN 978-609-8193-04-6. – UDK: 616.34-008.6
 3. Super desertai : be glitimo, laktozės, cukraus, kiaušinių / Gražina Gum. – [Vilnius] : [Super projektai], [2016]. – 143 p. – ISBN 978-609-95918-0-3. – UDK: 641.85(083.12)
 4. Biologo užrašai. Homeostazė ir organizmo valdymas, žmogaus sveikata : 11-12 klasei / Jolanta Dzikavičiūtė, Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė. – 1-asis leid., 2015 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2015. – 119, [1] p. – ISBN 978-5-430-06172-2. – UDK: 572(075.3)
 5. Biologo užrašai. Ekologija, evoliucija : 11-12 klasei / Jolanta Dzikavičiūtė, Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė. – Kaunas : Šviesa, 2014. – 119, [1] p. – ISBN 978-5-430-06271-2. – UDK: 57(076.1)
 6. Biologo užrašai. Organizmų požymių paveldėjimas ir genų technologijos : 11-12 klasei / Jolanta Dzikavičiūtė, Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė. – Kaunas : Šviesa, 2014. – 95, [1] p. – ISBN 978-5-430-06270-5. – UDK: 57(075.3)
 7. Biologo užrašai XI-XII klasei : Ląstelė – gyvybės pagrindas. Madžiagų apykaita ir pernaša / Jolanta Dzikavičiūtė, Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė. – Kaunas : Šviesa, 2013. – 112 p. – ISBN 978-5-430-06173-9. – UDK: 57(075.3)
 8. Rūkas virš slėnių : romanas / Romualdas Granauskas. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]. – 278, [2] p. – ISBN 978-9986-39-920-9. – UDK: 821.172-31
 9. Tūla : [romanas] / Jurgis Kunčinas. – 5-asis leid. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2015]. – 254, [1] p. – ISBN 978-9986-39-852-3. – UDK: 821.172-31
 10. Kraujas mėlynas : romanas / Undinė Radzevičiūtė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2017]. – 356, [2] p. – ISBN 978-9986-39-930-8. – UDK: 821.172-31
 11. Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / [visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … et al.]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – ISSN 1822-2307

Aukso sapnas : prozos rinktinė / Šatrijos Ragana. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 429, [1] p. – (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius : LLL / visuomeninė redaktorių taryba: Viktorija Daujotytė … [et al.], ISSN 1822-2307; Nr. 14). – ISBN 978-9986-39-565-2. – UDK: 821.172-3

 1. Gaublys. Medžiaga mokytojui. Atsakymai. – Vilnius : Didakta, 2010

Visuomeninė geografija. D.I. – Vilnius : Didakta, 2012. – 44 p.

Visuomeninė geografija. D.II. – Vilnius : Didakta, 2012. – 48 p.

Gamtinė geografija. D.I. – Vilnius : Didakta, 2011. – 44 p.

Gamtinė geografija. D.II. – Vilnius : Didakta, 2011. – 40 p.

 1. Gaublys. – Vilnius : Didakta, 2010
 • Visuomeninė geografija : [geografijos pratybų sąsiuvinis 11-12 klasei / Rytas Šalna, Robertas Šalna, Mantas Šiumeta]. – Vilnius : Didakta, [2012]. – 2 d. – (Gaublys). – UDK: 911.3(100)(076.1)
 • 1.1. – [2012]. – 44, [1] p., įsk. virš. – ISBN 978-609-442-019-1
 • 1.2. – [2012]. – 48, [1] p., įsk. virš. – ISBN 978-609-442-020-7
 • Gamtinė geografija : [geografijos pratybų sąsiuvinis 11-12 klasei / Rytas Šalna, Robertas Šalna, Mantas Šiumeta]. – Vilnius : Didakta, [2011]. – 2 d. – (Gaublys). – UDK: 911.2(076.1)
 • 1.1. – [2011]. – 44, [2] p., įsk. virš. – ISBN 978-609-442-005-4
 • 1.2. – [2011]. – 40, [2] p., įsk. virš. – ISBN 978-609-442-007-8

14. Lietuvos istorija : metodinė medžiaga 5-12 klasei / [projekto vadovė Živilė Mikailienė. – Vilnius : Didakta, [2012]. – 1 apl. (57, [7] p. (atsk. lap. – ISBN 978-609-442-021-4. – UDK: 947.45(072)

15. Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyse II : Plakatas su laikikliais. – Vilnius : Didakta. – 1. – UDK: 80

16. Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyse I : Plakatas su laikikliais. – Vilnius : Didakta. – 1. – UDK: 80

17. Žodžių rašymas kartu ir atskirai I : plakatas su laikikliais. – Vilnius : Didakta. – 1. – UDK: 80

18. Žodžių rašymas kartu ir atskirai II : plakatas su laikikliais. – Vilnius : Didakta. – 1. – UDK: 80

19. Pasaulis. Gamtinė geografija : Žemėlapis su laikikliais. – Vilnius : Didakta. – ISBN 978-9984-07-584-6. – UDK: 91

20. Rašinys kaip dėlionė : patarimai ir užduotys / Nijolė Černauskienė. – Kaunas : Šviesa, 2014. – 55, [1] p. – ISBN 978-5-430-06268-2. – UDK: 811.172(076.1)

21. Lietuvos administracinis suskirstymas : Žemėlapis,1:400000, 97×72, laminuotas sulaikikliais. – Vilnius : Briedis. – ISBN 9955-408-52-0. – UDK: 91

22. Pasaulio politinis ir gamtinis mokomasis žemėlapis (dvipusis) : 170×115 cm, laminuotas su laikikliais. – Vilnius : Briedis. – ISBN 9955-571-61-6. – UDK: 91

23. Lietuvos gamtinis žemėlapis (dvipusis) : 1:300000,170×115, laminuotas su laikikliais. – Vilnius : Briedis. – ISBN 9789986508267. – UDK: 91

24. Bado šokis : romanas / J.M.G. Le Clézio. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – 208 p. – ISBN 978-9986-39-936-0. – UDK: 821.133.1-31

 

VR skaitykloje gautos naujos knygos 2017 m. I-II ketv.iki 05-30 d. papildyti birželio mėn.

 

 1. Virtuvės užkariavimo menas : ką nutyli kitos kulinarinės knygos / Giedrius Vilpišauskas. – Vilnius : Tyto alba, 2016. – 319, [1] p. – ISBN 978-609-466-211-9. – UDK: 641.5
 2. Gyvenimas be gliuteno / Kristina Pozingytė. – [Vilnius] : [BALTO print], [2016]. – 98, [43] p. – ISBN 978-609-8193-04-6. – UDK: 616.34-008.6
 3. Super desertai : be glitimo, laktozės, cukraus, kiaušinių / Gražina Gum. – [Vilnius] : [Super projektai], [2016]. – 143 p. – ISBN 978-609-95918-0-3. – UDK: 641.85(083.12)
 4. Skanu ir nebrangu : puikūs patiekalai taupiems / [iš anglų kalbos vertė Daiva Krištopaitienė]. – Vilnius : Alma littera, 2010. – 320 p. – ISBN 978-9955-38-770-1. – UDK: 641.553(083.12)
 5. Smaguris. – Kaunas : MEDIA INCOGNITO, [2012]       Sriubų knyga : net 100 įvairiausių sriubų receptų kiekvienai dienai / Neringa Kalasauskaitė-Levandovska. – Kaunas : [MEDIA INCOGNITO], [2016]. – 174, [2] p. – (Smaguris). – ISBN 978-609-04-0107-1. – UDK: 641.827(083.12)
 1. Daržovės ir prieskoniniai augalai : [praktinis vadovas / sudarytojas Otonas Visockis]. – Vilnius : Avicena, 1993. – 301, [1] p. – ISBN 9986-437-07-5. – UDK: 635.1/.8
 2. Konservavimas : [naujos ir senos daržovių, vaisių, uogų, mėsos, žuvies konservavimo receptūros] : vyno, užpiltinių gamyba. – Panevėžys : R. Magilienės įm. “Magilė, 1998. – 285, [3] p. – ISBN 9986-9124-9-0. – UDK: 641.4
 3. Turizmo ir kelionių geografija / Stasys Vaitekūnas, Ramūnas Povilanskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. – 279, [1] p. – ISBN 978-5-420-01684-8. – UDK: 910.4:379.85(036)
 4. Mažasis daržovių ir prieskonių žinynas / Rima Ruzgienė, Algirdas Mackevičius. – Vilnius : Eugrimas, 2010. – 253, [1] p. – ISBN 978-9955-790-88-4. – UDK: 613.262(035)
 5. Lietuvos gamta. – Kaunas : Lututė, 2009

Kn. 1: Saugomos teritorijos. – 2004. – 391, [1] p. – ISBN 9955-575-54-9. – UDK: 502(474.5)

 1. Turizmas : plėtra, iššūkiai, perspektyvos : vadovėlis / [Brigita Žuromskaitė, Vladimiras Gražulis, Jonas Jagminas, Alina Katunian, Rolandas Kripaitis, Malvina Arimavičiūtė, Juozas Vijeikis, Irena Svetikienė, Arvydas Survila]. – Vilnius : Registrų centras, 2016. – 411, [1] p. – ISBN 978-9955-30-223-0. – UDK: 379.8(075.8)
 2. Ekskursijų rengimas ir vedimas: metodologinis aspektas : mokomoji knyga / Dalia Prakapienė, Romas Prakapas. – Vilnius : Didakta, 2010. – 111, [1] p. – ISBN 978-609-8002-96-6. – UDK: 796.5(075.8)