2020-01-22

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminas
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės posėdis