Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

2019-11-22

Tarptautinis projektas. Italija
Tarptautinis projektas. Danija
Tarptautinis projektas.Belgija
Tėvų susirinkimas