Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

2019-11-21

Tarptautinis projektas. Italija
Tarptautinis projektas. Danija
Tarptautinis projektas.Belgija
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminas (AK18T/1)
Edukacinė kelionė į Šiaulių konditerijos fabriką „Rūta“