Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

2019-11-14

Tarptautinis projektas. Italija
Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas AEHT
Tarptautinis projektas. Danija
Projekto „Etninės kultūros ir kulinarijos paveldo išsaugojimas“ regioninės varžytuvės