Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

2019-11-12

Tarptautinis projektas. Italija
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminas (K18T/1)
Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas AEHT
Tarptautinis projektas. Danija
Sveikatos stiprinimo mokymai