2019-09-11

Mokinių susirinkimai
Profesijos mokytojų metodinės grupės posėdis