2019-06-11

Asmens kompetencijų vertinimo egzaminai VVM sk.
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės posėdis