2019-05-29

Asmens kompetencijų vertinimo egzaminai MTP sk.
Profesijos mokytojų metodinės grupės posėdis