Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Ugdymo karjerai skyrius kviečia naudotis mokinių ugdymo karjerai informacine svetaine MUKIS (www.mukis.lt).

Mukis – Mokinių ugdymo karjerai internetinė svetainė www.mukis.lt

Ugdymo karjerai informacinė svetainė, skirta mokiniams susirasti su ugdymu karjerai susijusią informaciją, interaktyviai bendrauti su švietimo pagalbos specialistais.
mukis