Vasario  mėn. 22 d. 12.00 Maisto technologijų ir prekybos skyriaus salėje

DARBOTVARKĖ:

 1. Posėdžio darbotvarkės pristatymas,-Direktorius A. P. Grevas
 2. Mokymo centro 2017-2018 m. I pusmečio ugdomojo proceso veiklų aptarimas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Šimukauskienė.
 3. Mokymo centro gimnazijos skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų aptarimas.-Gimnazijos skyriaus vedėja B. Sveikatienė.
 4. Mokymo centro profesinio mokymo rezultatų aptarimas.-VMM skyriaus vedėja Poderskienė,  MPT skyriaus vedėja Irena Žiužnienė.
 5. 2018 m. ugdomojo proceso kokybės rodiklių aptarimas.2018 metų mokymo centro  veiklų  plano  – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Šimukauskienė, metodininkė A.Gecevičienė.
 6. Mokymo centro projektinės 2017-2018 m.m. I pusmečio veiklos pristatymas ir perspektyvos.
 7. Informacijos perteikimas iš įvykusio LR visuotinio profesinio mokymo įstaigų vadovų susirinkimo:
 • Etatinis mokytojų apmokėjimas;
 • Vadovų skyrimo tvarka;
 • Profesinio mokymo įstaigų reorganizavimas į viešąsias įstaigas;
 • Profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarka;
 • 2018 m. priėmimas į profesines mokymo programas
 1. Kiti klausimai

 

 

Mokymo centro Direktorius                                         Alvydas Pranas Grevas