Įgyvendinant Erasmus + programos mobilumo projektą „Kompetencijų ir įgytos patirties Europoje sinergija” Nr. 2015-1-LT01-KA102-013358, KMPPMC profesijos mokytoja Vilija Butnorienė gegužės 14-21 dienomis stažavosi Ispanijoje Granados mieste.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti mokymosi visą gyvenimą ir kompetencijų bei patirties įgyvendinimą profesinio ugdymo įstaigose. Šiuo projektu siekiama skatinti ir remti profesijos mokytojų ir specialistų nuolatinį mokymąsi, įgyjant naujų įgūdžių, skatinti profesinio rengimo specialistų ir darbo rinkos ryšius, siekiant patobulinti mokymo praktikos kokybę, t.y. gerinti profesinio mokymo galimybes, prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių.
Projekto partneris ir koordinatorius – Alytaus profesinio rengimo centras.
Projekto dalyviais rūpinosi, vizitus į mokyklas ir įmones organizavo priimančioji organizacija „M.E.P. Europrojects Granada”.
Pirmą dieną susitikome su priimančios organizacijos darbuotojais, kurie aptarė M.E.P. Europrojekto programą, supažindino su Ispanijos švietimo ir profesinio mokymo sistema. Diskusijos metu buvo aptarti Ispanijos bei Lietuvos profesinio mokymo panašumai ir skirtumai.
Lankėmės „I.E.S. Cartuja” mokykloje, kur susitikome su mokyklos administracija, profesijos mokytojais, specialistais, atsakingais darbuotojais už mokinių ir studentų praktikas. Susitikimo metu galėjome stebėti teorinius ir praktinius mokinių užsiėmimus. Patiko šioje mokykloje auditorijų išdėstymas, šalia jų įrengtos gamybinės patalpos.
Susitikimo “I.E.S. Angel Ganivet” mokykloje metu, diskutavome ir dalinomės patirtimi apie verslo bendrovių ir profesinio rengimo institucijų bendradarbiavimą, apie problemas, kylančias mokytojams ir mokiniams praktikų metu.
Laisvalaikiu tobulinome kultūrines kompetencijas: susipažinome su turtinga Andalūzijos sritimi, t.y. didžiausiais miestais – Granada ir Malaga. Šios stažuotės metu turėjome puikią galimybę patobulinti ne tik profesines, bet ir socialines bei bendrakultūrines kompetencijas.

Vilija Butnorienė