Pagal Erasmus+ programos projektą „Kompetencijų ir įgytos patirties Europoje sinergija“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013358 mokytoja Daiva Steponavičienė Lenkijoje, Gižycko – 2015.10.25-11.01 tobulino profesines kompetencijas.