Gegužės 9 dieną KMPPMC mokinių tarybos nariai susirinko į baigiamąjį posėdį, kuriame išklausę tarybai sėkmingai vadovavusios pirmininkė VVD-15 grupės mokinės Aurelijos Povilaitytės ataskaitą bei direktoriaus A.P. Grevo informaciją apie mokymo centro valdymo struktūrą, diskutavo apie grupėse spręstinas problemas. Šie mokslo metai- pirmieji, kai abiejų skyrių mokiniai dirbo vienoje mokinių taryboje bendrai.

Dėkojame aktyviausiems, iniciatyviausiems tarybos nariams. Mes patys kuriame mokymo centro įvaizdį, jaukų gyvenimą mokykloje.

Kviečiame visus mokinius ir kitais mokslo metais būti aktyviais bendruomenės nariais!