Kiekvieną pavasarį konferenciją organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno miesto etikos mokytojų metodinis būrelis, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Filosofijos ir socialinės kritikos katedra. Šiais metais VVM skyriaus V17 gr. mokiniai Aurelija Mankeliūnaitė ir Paulius Ziakinas skaitė pranešimą tema ,,Asmens laisvė ir jos ribos“. Kaip visada, iš profesinių mokyklų dalyvavome mes vieni. Pranešime Aurelija ir Paulius analizavo asmens laisvės rūšis, pagrindė jas pavyzdžiais iš mokymo centro gyvenimo, pateikė išvadą, kad laisvė yra paties žmogaus galia, kuri padeda žmogui kurti save, laisvai rinktis, būti atsakingam. Malonu, kad šalia prestižinių gimnazijų mokinių mūsiškiai jautėsi puikiai: pranešimas buvo gerai įvertintas, dalyvavome diskusijose ir konferencijos aptarime. Pranešėjai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanomis.

Etikos mokytoja Egidija Kontrimienė

praktinėje  konferencijoje