Erasmus+ programos mokinių mobilumo projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000159 „Praktinis mokymas Europoje“.
Mokinės ataskaita