Asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminas (AK18T/1)