2017-2018 mokslo metų pradžia buvo ypatinga. Lietuvos mokyklose, kaip ir visoje Lietuvoje, su nekantrumu buvo laukiama mūsų valstybės šimtmečio. KMPPM centro tinklalapyje pasipylė kvietimai į renginius, skirtus Lietuvos jubiliejui, mokykloje pasklido šventės laukimo nuotaikos.

Viešbučių ir viešojo maitinimo skyriaus bendrojo ugdymo mokytojai taip pat prisijungė prie bendros šventinės nuotaikos ir skyrė daugybę renginių Lietuvos kultūros ir istorijos pažinimui. Labai dėkoju savo gerbiamiems kolegoms ir mokiniams, kurie prisidėjo savo idėjomis, pasakojimais bei kita pagalba, organizuojant integruotas pamokas, viktorinas, ekskursijas, edukacines išvykas.  Labai tikiuosi ir ateityje tokio pat nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

Prisiminkime gražiausias akimirkas:
Buvo

Daiva Ažukaitė