Tikslai:

  • Skatinti mokinių domėjimąsi gimtąja kalba, jos istorija.
  • Ugdyti mokinių kultūrinį ir literatūrinį išprusimą.
  • Skatinti mokinius suprasti ir puoselėti dvasines vertybes.
  • Skatinti mokytojų dalykinį bendradarbiavimą.

Programą rengė: 

  • Genovaitė Narkevičiūtė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkė
  • Enrika Vėtienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkė:
  • Romas Papinigis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkas:
  • Danutė Gavenauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkas:
  • Birutė Sveikatienė – gimnazijos skyriaus vedėja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė: