Nepaimsi nepakelsi neparodysi

Nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi

Ne valiavimuos ne šūkiuose ne odėse

Mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi…

(J. Marcinkevičius )

                Prieš 31 metus ką tik atsikūrusiai Lietuvos valstybei iškilo pavojus. Byranti Sovietų Sąjunga iš paskutiniųjų stengėsi išsaugoti  buvusias savo imperijos teritorijas. Paradoksalu, kad politikas kovojęs už taiką pasaulyje ir pritaręs demokratiniam SSRS keliui,  prieš  beginklę žmonių minią pasiuntė nuo galvos iki kojų apsiginklavusią kariuomenę. Baimė prarasti valdžią ir įtaką buvo stipresnė už puoselėtas ar tariamai puoselėtas vertybes, bet tokie Rusijos politikų žaidimai ne naujiena….

            Lietuvai tai buvo ypatingai sunkus metas, nebuvome nei NATO, nei Europos Sąjungos nariai ir pagalbos nebuvo iš ko laukti, todėl gynėmės ir apsigynėme patys prieš gigantą agresorių ne jėgos, o dvasios stiprybe. Įvyko stebuklas? O gal savo susitelkimu ir vienybe išstūmėme sovietinius tankus, juk visi sutarėme vieningai, kad norime laisvos Lietuvos ir laikini nepatogumai (sovietinė blokada) mūsų neišgąsdino. Niekam net nekilo mintis, kad reikia nuolaidžiauti agresoriui dėl ekonominio spaudimo. Darbovietėse dirbome su paltais, karšto vandens gaudavome tik kartą per savaitę, automobiliams trūko kuro, tačiau buvome laimingi, nes turėjome savo valstybę ir buvome pasiryžę ginti teisėtą Lietuvos valdžią (nors ir tada ant jos paburnodavome). Visi supratome, kad jei ji bus nuversta, bus prarasta ir nepriklausomybė.

            Ar ir šiandien taip galvojame? Tikiu, kad taip, nes vakar daugelis su jauduliu degėme žvakutes ir dalijomės savo išgyvenimais:

            ,,Laisvė – šiais žodžiais pradėjome Laisvės gynėjų dienos minėjimą. Degančių žvakių šviesa languose mums  simbolizuoja vienybę, pergalę, atmintį. Tai prisiminimas apie laisvės gynėjų laužus prie parlamento, pergalę prieš brutalią jėgą.‘‘ (KT 21 S grupės vadovė A. Dirvanauskienė)

Dėkoju visiems, segėjusiems neužmirštuolės žiedą bei dalyvavusiems akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘ . 

Istorijos mokytoja Daiva Ažukaitė