Maironio lietuvių literatūros muziejus dar 2019 metų sausį paskelbė respublikinį piešinių konkursą „Aš – Juozas Tumas-Vaižgantas“. Minint Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines, piešiniuose reikėjo atpažinti rašytojo charizmą, jo pilietiškumą ir didelę, gerą širdį. Konkurso reikalavimas – rašytojo portretas, jo kūrinio iliustracija ar koks netikėtas sumanymas.

Turėdami progą ryžomės dalyvauti, tačiau nebuvo lengva: beveik per du su puse mėnesio maistininkų gretose kūrybinės piešimo raiškos plunksnos ėmėsi vos 12 dalyvių, iš kurių konkursui buvo atrinkti ir išsiųsti geriausi mokymo centro MTP skyriaus 4 kūrybiniai darbai, kuriuose atsispindėjo J. Tumo-Vaižganto jaunystės ir brandaus amžiaus rašytojo atvaizdai. Tai 10 klasės mokinių Elijos Ruseckaitės, Gintaro Lubio, Kristupo Tunylos ir MP-17 (12 klasės) mokinio Luko Jasudavičiaus piešiniai.

2019 metų balandžio mėnesį iš visų atsiųstų darbų bus išrinkti laureatai, kurių laukia apdovanojimai 2019 metų gegužės 18 d., šeštadienį, 17 val.

Linkime sėkmės!

Konkursas „Aš – Juozas Tumas-Vaižgantas“