Sausio 28 d. mokymo centro karjeros specialistė dalyvavo Talino technologijų universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje: „Dissemination of Engineering Education at Schools and its Adjustment to Needs of Enterprises“ pagal projektą: Inovatyvūs tarpdisciplininio karjeros konsultavimo diegimo metodai (IMATEII) Nr. 016-1-LV01-KA201-022681. Projekto tikslai yra glaudžiai susiję su bendrojo ugdymo mokinių mokymosi ir įsidarbinamumo skatinimu, nes projekte siekiama sukurti inovatyvius profesinio orientavimo būdus, kurie didintų jaunimo motyvaciją siekti darbo rinkai reikalingo išsilavinimo ir atkreiptų dėmesį į tas bendrojo lavinimo disciplinas, kurios padeda to siekti.

Konferencijoje kiekviena iš dalyvaujančių šalių pristatė profesinio orientavimo rezultatus pagal šias temas:

  • Estija: Metalo pramonė;
  • Latvija: Mediena ir miškininkystė;
  • Lietuva: Žemės ūkis ir maisto pramonė.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras buvo pristatomas kaip vienas iš projekto partnerių, kuriame buvo vykdomi profesinio orientavimo užsiėmimai Kauno miesto karjeros specialistams. Atvykę į mūsų centrą jie dalyvavo praktiniuose maisto pramonės profesijų užsiėmimuose ir įgytas žinias turėjo perduoti savo mokyklų mokiniams, siekiant juos sudominti šia sritimi. Kaip galutinis projekto rezultatas buvo parengta tarptautinė mokymo priemonė: „Implementing interdisciplinary in career counseling“, kurią rengė visų trijų šalių projektų vadovai ir karjeros specialistai.

Karjeros specialistė Elinga Matusevičiūtė

Konferencija Talino Technologijų universitete