Kelionių agentas  – tai žmogus, kuris turi ne tik gerai išmanyti turizmo infrastruktūrą, bet ir, remdamasis geru turizmo paslaugų ir produktų pažinimu, išsiaiškina kliento poreikius, kvalifikuotai juos pasiūlo ir parduoda klientui. Malonu, kad KA19N grupės mokiniai plėsdami  savo kultūrinį ir pažintinį akiratį mielai lanko parodas, muziejus, edukacinius renginius, vykstančius ne mokykloje.

Tautinės kultūros centras visada noriai priima mokinius, kuriems apsilankymas baltiškosios istorijos reliktų apsuptyje dažnai būna pirmasis, bet –  ne paskutinis. Mykolo Žilinsko galerija žavi Egipto ir Senojo pasaulio eksponatais, mecenato  M. Žilinsko dovanotais meno kūriniais ir savo atmosfera. Mūsų kaimynai VU Kauno fakulteto pastatai – tai vis dar daugeliui kauniečių neįminta paslaptis su savo legendiniu laikrodžiu, evangelikų bažnyčia, begaliniais gotikiniais rūsiais, ,,pasimatymų“ gatvele pastato viduje, auditorija druskų sienomis, Napoleono namu, antikinės architektūros bibliotekos kiemeliu…

Savo kūrybinius sugebėjimus teko išbandyti gaminant Užgavėnių kaukes vadovaujant Tautinės kultūros centro metodininkei Eglei Vindašienei. Formas kaukėms išdrožė tautodailininkas Adolfas Teresius, o kas iš to išėjo – galite pamatyti nuotraukose ir VVM skyriaus foje. Džiugu, kad prie mūsų išvykų prisijungia ir kiti mokymo centro bendruomenės nariai: gimnazijos skyriaus vedėja B. Sveikatienė, socialinis pedagogas A. Rožnys, mokytojos M. Maglionok, D. Ažukaitė, KA19N grupės vadovė S. Andriuškevičienė.

Domėkimės viskuo, kas yra aplink ir patys būsime įdomūs!

Mokytoja Egidija Kontrimienė

KA19N išvykos