[my_calendar_upcoming template=”e0844e8b76c11f8601864d5f4da25046″ type=”month” order=”asc”]
[my_calendar_upcoming template=”abcd206b575b82d604522ca7bf01021f” type=”month+1″ order=”asc”]
[my_calendar_upcoming template=”abcd206b575b82d604522ca7bf01021f” type=”month+2″ order=”asc”]

Įsimintinos 2019 m. valstybinės datos

 • Juozo Tumo-Vaižganto metai – 150-osios metinės nuo vienos ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjo, lietuvių prozos klasiko, kritiko ir literatūros istoriko gimimo;
 • Žemaitijos metai – 800-osios metinės, kai Žemaitijos vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje, aprašant Haličio–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį, minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas);
 • Lietuvos šaulių sąjungos metai – 100 metų, kai įkurta Lietuvos šaulių sąjunga (1919 m. birželio 27 d.);
 • Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metai – 100 metų, kai buvo priimta nauja Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių redakcija, kuria vadovaujantis buvo išrinktas pirmasis Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona;
 • Jėzuitų misijos Lietuvoje metai – 450 metų, kai Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus kvietimu Lietuvoje įsikūrė Jėzaus Draugija (jėzuitai);
 • Pasaulio lietuvių metai – 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, apibrėžtos pamatinės lietuvių ir tautinės bendruomenės teisės, vertybės, principai, lietuvių įsipareigojimas darbu, mokslu, turtu, pasiaukojimu kovoti, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę;
 • Jono Žemaičio-Vytauto metai – 110 metų, kai gimė kovojusios su sovietų okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai ėjęs Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas generolas Jonas ŽemaitisVytautas, ir 70 metų nuo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos pasirašymo;
 • Laikinosios sostinės atminimo metai – 100 metų, kai 1919 m. sausio 2 d. iš okupuoto Vilniaus pasitraukė Laikinoji Vyriausybė ir Kaunas de facto tapo Lietuvos Valstybės institucijų darbo vieta, todėl iki šiol yra simboliškai vadinamas laikinąja sostine;
 • Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metai – 1918 m. pabaigoje ir 1919–1920 metais Lietuvoje vyko Nepriklausomybės kovos;
 • Vietovardžių metai – senieji vietovardžiai – Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė, kurios išsaugojimu privalo rūpintis valstybė;
 • Juozo Naujalio metai – 150 metų, kai gimė Juozas Naujalis, lietuvių kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, pirmosios Lietuvos dainų šventės rengėjas ir dirigentas, vienas iš profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkų.