Balandžio 13 dieną mūsų mokymo centro Viešbučių ir restoranų sektorinis praktinio mokymo centras plačiai atvėrė savo duris svečiams-„užsieniečiams“. Taigi, vyko tradicinis, jau trečius metus organizuojamas Kauno regiono profesinių mokyklų mokinių užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) konkursas.
Konkurso programa buvo taip suplanuota, kad užtektų laiko ne tik darbui, ir smagiam, betarpiškam bendravimui tarp mokytojų ir mokinių .
Konkurso dalyvius pasveikino ilgametė Kauno regiono užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, KMPPMC anglų kalbos mokytoja metodininkė Daina Lasienė. Mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė Roma Šimukauskienė pasidžiaugė, kad konkursas populiarus, dalyvauja beveik visos Kauno regiono profesinio mokymo įstaigos, akcentavo užsienio kalbų mokymosi svarbą.
Konkurso dalyviams programą parengė neformaliojo ugdymo vadovas Valdemaras Petersons, su mokiniais pristatęs keletą muzikinių kompozicijų anglų ir rusų kalbomis.
Pirmąją konkurso dalį šiemet sudarė testas raštu, kuriame buvo skirtingo tipo užduočių, skirtų patikrinti visas kalbos mokymosi subkompetencijas.
Tuo metu, kai moksleiviai rašė, mokytojai tobulino savo kompetencijas užsienio klabų metodinės grupės posėdyje. Pranešimus skaitė Kauno SRC , Kauno informacinių technologijų, Kauno taikomosios mokyklos bei Kėdainių profesinio rengimo centro anglų kalbos mokytojai. Mokytojai pasidalino vertinga pedagogine praktine pristatė įvairias veiklas, projektus ir t.t.
Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė padėkojo Dainai Lasienei, penkerius metus vaisingai vadovavusiai metodinei grupei. Vadovauti toliau metodinės grupės veiklai kolegos patikėjo Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro anglų kalbos mokytojai.
Po skanių pietų, kurie buvo pagaminti ir pateikti mokomajame restorane, mokytojai džiaugėsi savo mokinių kūrybiniais darbais. Reikia paminėti, kad siekiant įgyvendinti LR Seimo bendruomeniškumo metų koncepciją, žodinės dalies užduotis buvo suformuluota tokia, kad skirtingų mokyklų mokiniai bendraudami kurtų bendrą pristatymą. Buvo sudarytos dvi anglų, dvi rusų ir viena vokiečių kalbų komandos, kurios turėjo sugalvoti bendrą pateiktį, naudojant tokius žodžius kaip draugystė, šypsena, šeima, tolerancija ir t.t. Telieka pasidžiaugti moksleivių sumanumu, išradingumu!
Konkurso kulminacija tapo nugalėtojų apdovanojimas. Atskirų užsienio kalbų I-II-III vietų nugalėtojai buvo apdovanoti Diplomais ir mūsų mokymo centro mokinių iškeptais mažaisiais šakočiais.

Nugalėtojais tapo:

  • Indrė Atažanovaitė Kauno informacinių technologijų mokykla III vieta, vokiečių kalba
  • Laura Nastajūtė Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras I vieta, vokiečių kalba
  • Jelena Varnienė Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras I vieta, rusų kalba
  • Svetlana Jablonskienė Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras III vieta ,rusų kalba
  • Ieva Brazauskaitė Kauno taikomosios dailės mokykla II vieta, anglų kalba
  • Tomas Vyšniauskas Kėdainių profesinio rengimo centras I vieta, anglų kalba
  • Renaldas Sokolovskis Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras II vieta, vokiečių kalba
  • Sanzhar Usonov Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras II vieta, rusų kalba
  • Kamilė Gvildytė Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla III vieta, anglų kalba

Džiaugiamės ir sveikiname juos!
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro anglų kalbos mokytoja metodininkė
Viktorija Markevičienė