Gražų trečiadienio rytmetį su VD16S grupe nusprendėme pasivaikščioti po Kauno senamiesčio erdves ir pasigrožėti besitvarkančiu miestu, kuriamomis naujomis turizmo ir laisvalaikio erdvėmis. Susižavėję Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastatu, nutarėme aplankyti ir buvusį poeto butą bei kitas naujas ekspozicijas. Muziejaus darbuotojų buvome sutikti labai šiltai ir gavome nemokamos ir įdomios informacijos.

Labai džiaugiuosi VD16S mokiniais, jų žingeidumu, noru keliauti ir pažinti kultūrą.

Mokytoja Daiva Ažukaitė
išvyka Maironio muziejus