Žmogaus mentalitetas sovietmečiu…ir ne tik
mentalitetas lot. mens, kilm. mentis – protas, galvosena〉: 1. išprusimas, intelektas; 2. individui ar individų grupei būdingas galvosenos, mąstymo būdas.
„Jeigu nėra pagarbos sau arba pagarbos žmogui, arba pagarbos savo gyvenimui, tai nėra kito pasaulio – nei Rytų, nei Vakarų” – sakė Vanda Juknaitė viename interviu. Ir iš tikrųjų, kas belieka – totali kontrolė kiekvienam ir kiekvieno, nepasitikėjimas kitais, nuolatinė įtampa, agresyvus elgesys – susvetimėjęs šaltas pasaulis. Tai sovietinio mentaliteto esminis bruožas ir, anot popiežiaus Jono Pauliaus, visuomenę ištikusi mirties kultūra, kai niekuo negalima pasitikėti, net pačiu savimi.
  • Netrukus su dvyliktokais nagrinėsime lietuvių autorių sovietmečiu sukurtus įvairių žanrų kūrinius ir gilinsimės į XX a septintojo dešimtmečio autorių kūrybą. Tam, kad artimiau susipažintų su sovietinio totalitarinio režimo eksponatais, vykome į privatų ,,Atominio bunkerio” muziejų Kaune, Vilijampolėje. Šaltojo karo fondų saugotojas Rimas Urbaitis pasakojo, kaip Sovietų Sąjungoje veikė milžiniška represinių slaptųjų tarnybų sistema – Vidaus reikalų liaudies komisariatas (NKVD, vėliau – MVD) ir Valstybės saugumo liaudies komisariatas (NKGB, vėliau – MGB). Gidas kalbėjo, kaip be skrupulų buvo kišamasi į žmonių privatų gyvenimą, kaip juos slapta sekė, užsiimdavo kompromitavimu. Tam visoje šalyje verbavo žmones ir rezgė platų agentų tinklą. KGB informaciją teikti pasižadėję žmonės slapta pranešinėdavo apie darbo kolegas, studijų draugus, laisvalaikio bendraminčius, bičiulius ir giminaičius, net šeimos narius. Sovietiniam režimui pavyko sukurti totalią baimės atmosferą.
Jau 28 -eri metai Lietuva gyvena laisvės sąlygomis ir kuria savo valstybės gyvenimą. Ar tikrai? Vakarietiškos vertybės buvo ir yra lietuvių idealas?! Perėmė Lietuva šias vertybes? Apie sovietmečio žmogaus dramą ir pasekmes jo galvosenai šiandienos Lietuvoje – lietuvių literatūros pamokose. Išvyka į bunkerį