Mokydami kitus, mokomės ir patys. Bendraudami vieni su kitais – turtėjame ir stiprėjame. Bendrystę stiprina ir nuoseklus integruotas tarpdalykinis ryšys.

VVM skyriuje mokytojai ir mokiniai pamėgo integruotas pamokas, vykstančias įvairiose miesto erdvėse. Šį kartą integruota modulio “Istorijos raida ir Lietuvos kultūros paminklai“ (mokytoja D.Ažukaitė), lietuvių kalbos ir literatūros(mokytoja D.Gavenauskienė) ir modulio „Kultūrinis turizmas“ (mokytoja E.Kontrimienė) pamoka VVD 15 gr. mokiniams vyko Vytauto Didžiojo Karo muziejuje.

Pakeliui į muziejų mokytojos ir mokiniai draugiškai sprendė kūrybines problemas, aiškinosi, kas kuria eiles, kas turi įdomių pomėgių. Muziejuje susipažino su ekspozicijų salėmis: Karyba priešistorinėje Lietuvoje, LDK karybos istorija, Lietuvos kariuomenė 1920-1940 metais, „Lituanikos“ memorialine, Vytauto kapelos, Didžiosios salės ekspozicijomis.  Mokiniams patiko nuotaikingi istorijos mokytojos pasakojimai apie Lietuvos valdovų silpnybes, jų įtakingas žmonas. Mokiniai pasikartojo bronzos, geležies laikotarpiams būdingus bruožus, dar kartą pamatė spaudos draudimo laikotarpio kultūros veikėjų leidinius, sužinojo, ką galėtų pasiūlyti aplankyti viešbutyje apsistojusiam turistui.

Tokios pamokos suartina mokytojus ir mokinius, mokiniams patinka ir skatina mokytojus ieškoti vis naujų mokymo formų.

[foogallery id=”12715”]