Penktadienį (05-10) dvi lietuvių literatūros pamokos vienuoliktokams ir trys dvyliktokams – išbandymas. Beveik gegužės vidurys. Gaivus Vilniaus gatvės oras. Rytas, 8.55 val. Vienuoliktokų pamokos tema „V. Mykolaičio Putino romano „Altorių šešėly“ genezė“. Pasikartojame Liudo Vasario stojimo į seminariją motyvus. Klausiu mokinių, ar jie patyrę, kaip žmogų veikia sakrali aplinka. Atliekame socialinį eksperimentą: išvykstame į Kauno katedrą pabūti Mišiose. Pasibaigus joms, stebime išeinančių iš šventovės žmonių nuotaikas. Grįžtame į klasę. Skaitome romano ištrauką apie katedros Nepažįstamąją. Reflektuojame. Viena ryškiausių išvadų – žmogus linkęs kurti savo gyvenimo vaidmenį, nes yra sociali būtybė, siekianti kitų pripažinimo. Vaidmenys gali būti įtikinantys ir neįtikinantys. Kita – Vasaris vertina Nepažįstamąją iš tyros, doros savo širdies.

Dvyliktokai gausiai susirinkę į pamokas, bet nekantraujantys bėgti individualiais maršrutais. Pamokos tema ,,Žmogaus seksualinių galių apraiškos R. Granausko novelėje „Žemuogės“ pristabdo mokinių asmeninius planus. Pirmąją pamoką karštai diskutuojame ir aiškinamės teksto prasmes. Išvada – kito žmogaus savinimasis panaudojimo tikslais yra atstumiantis ir nepriimtinas. Ir atvirkščiai, mylėti žmogų jo nesisavinant, nepavergiant – didžiausia meilės dovana.

Per antrą ir trečią pamokas integruojamės su istorijos mokytoja Daiva Ažukaite ir vykstame į Kudirkos biblioteką Laisvės alėjoje. Pamokos tema: Lietuvos kultūra XX a. pirmoje pusėje. Užduotys: atsakyti į klausimus – 1. Kodėl tarpukario Lietuvoje spauda buvo skirtinga ideologiškai ir politiškai? 2. Pagrįsti arba paneigti teiginį. Ar tikrai Lietuvos kultūra 1918-1940 m. nenusileido bendram Europos kultūros lygiui?

Taigi ieškome konsensuso. Vidinis konfliktas. Bibliotekos darbuotoja pasakoja ir rodo mums Pirmosios Respublikos laikais buvusį privatų banką. Idealo ir realybės susidūrimas. Aukštos lubos. Įspūdingas seifas ir mes. Žmonės ir daiktai.

Reflektuojame prie arbatos lauko kavinėje. 13:40. Diskusija užsitęsia.

Danutė Gavenauskienė

Kudirkos bibliotekoje