Š.m. vasario 15 dieną 10 klasės mokiniai (prieš pat žiemos atostogas) paminėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną (vasario 21-ąją). Ši diena buvo skirta visų didžiausiai tautos dovanai – kalbai. Mokiniai noriai ir kūrybiškai rinko ir apipavidalino medžiagą apie gimtąją kalbą, iliustravo piešiniais, vėliau savo kūrybinius darbelius apžiūrėjo, aptarė, pasidalino įspūdžiais. Pabaigoje visi išsakė bendrą nuomonę, kad Tėvynės meilė atsispindi mūsų darbuose, bet labiausiai – mūsų kalboje.

„Lietuva – mano gimtinė, aš didžiuojuosi savo šalimi, man čia gera gyventi“ (Gabija Mikėnaitė)

„Lietuvių kalba – lietuvių paveldas, garbė ir ateitis…“ (Juta Baranauskaitė)

„Neįsivaizduoju žmogaus, kuris nejaučia meilės savo gimtajai kalbai“ (Simona Trumpytė)

„Žodis LIETUVA – didis lietuvių kalbos vertės įrodymas“ (Laura Ganaitė)

„Lietuvių kalba – tai pats brangiausias pasaulyje deimantas“ (Erika Pikiotaitė)

Romas Papinigis,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

mokiniu