Prisiminkime sovietinio genocido aukas, minėdami Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienas.

Antras pasaulinis karas – vienas skaudžiausių įvykių žmonijos istorijoje. Šis karas tai ir daugiausiai aukų pareikalavęs karas. Ilgą laiką kalbant apie Antrojo pasaulinio karo aukas, Europos istoriniame kontekste, buvo minimos tik nuo fašizmo nukentėjusios tautos, tačiau šiandien vis dažniau prisimenama ir nuo komunizmo nukentėjusi Europa.

Mūsų tauta, ko gero, atkakliausiai priešinosi sovietizacijai visoje Rytų Europoje, todėl Lietuva neteko didžiulio skaičiaus gyventojų. Tūkstančiai jų buvo nužudyti, ištremti į SSRS gilumą, kur dalis mirė nuo nepakeliamų gyvenimo sąlygų, kiti dėl raudonojo teroro pasitraukė į Vakarus. Sovietmečiu Lietuvoje buvo sunaikinti ištisi socialiniai sluoksniai ir jų puoselėta kultūra. Šių skaudžių įvykių pasekmes vis dar jaučiame šiandien, todėl ir keliame vėliavas aprištas juodais kaspinais.

Daugiau informacijos mūsų centro mokytojai ir mokiniai gali rasti Moodle kursų kategorijoje Renginiai nuotoliniu būdu kurse (pirmiau prisijunkite pmis.lt)
BIRŽELIO 14-OJI IR 15-OJI – GEDULO IR VILTIES BEI OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENOS

Krašto pažinimo būrelio nariai