Tikrasis proto ir mokslo tikslas – peržengti biologines ribas.
Transhumanizmo viltis – tapti visažiniu, nepažeidžiamu, nemirtingu.
Kas yra menas? Tik rinkos produktas!
Dirbtinis intelektas – žmogaus proto ateitis ar pabaiga?
Kokia bus žmogaus transformacija naujųjų medijų pasaulyje?
Postžmonių eroje MAŠINOS bus dievai.

Šie ir panašūs klausimai buvo aršiai gvildenami dvi dienas trukusioje VDU, KPKC ir etikos mokytojų metodinės grupės organizuotoje respublikinėje mokslinėje – praktinėje  etikos konferencijoje „Gyvybė ir technologijos“. Mūsų mokymo centro komanda – KA19N gr. mokinės  Gintarė Sadauskaitė, Eglė Žilinskaitė ir etikos mokytoja Egidija Kontrimienė – kaip ir kiekvieną pavasarį aktyviai joje dalyvavo. Labai malonu, jog mūsų pranešimas „Transhumanizmo viltys ir pavojai“ sulaukė didelio susidomėjimo. Mūsų komanda drąsiai reiškė savo nuomonę ir diskusijose. Mūsų balsas buvo girdimas šalia dr.D.Sobeckio, dr.M.Davidavičiaus, dr.T.Kavaliausko, dr.R.Bagdanavičiūtės, dr.J.Jonutytės iš VDU, kolegų etikos mokytojų bei mokinių iš Kauno Saulės, Jėzuitų, Kėdainių „Šviesiosios“, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijų. Jautėmės lygiaverčiai, į mūsų nuomonę buvo įsiklausoma. Visa komanda įvertinta VDU ir KPKC sertifikatais bei Padėkos raštais.

Nuoširdžiai dėkoju V18 gr. mokiniams Vygintui Bilvinui ir Klaidui Kubiliui už idėjas pranešimui, pranešėjoms už santūrų prezentacijos dizainą ir nuoširdų ruošimąsi konferencijai.

Etikos mokytoja Egidija Kontrimienė

Transhomanizmo ...