800 milijonų europiečių iš 47 Europos Tarybos valstybių narių yra skatinami išmokti daugiau kalbų būdami bet kokio amžiaus, mokydamiesi mokykloje arba ne. Tikėdama, kad kalbų mokėjimas yra įrankis siekiant tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir supratimo apie mūsų žemyno kultūrinį paveldą, Europos Taryba skatina daugiakalbystę visoje Europoje.

Europos Tarybos iniciatyva Europos kalbų diena – kartu su Europos Komisija – nuo 2001-ųjų metų rugsėjo 26-osios dienos švenčiama kasmet.

Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

Mūsų mokymo centras taip pat pamini šią dieną. Koridoriuose pakabinti plakatai, piešiniai. Bendruomenė gali paskaityti įvairiausius linksmus ir protingus posakius užsienio kalba. Pamokų metu vyksta diskusijos apie daugiakalbystę.

Europos kalbų dienos baigiamoji pamoka:

  • 10.01 (antradienį) 10:45 Maisto technologijų ir prekybos skyriuje II a. salėje
  • 10.02 (trečiadienį) 10:45 Viešbučių ir viešojo maitinimo skyriuje III a. salėje