Etninės kultūros ugdymas padeda įsisavinti bendražmogiškas vertybes, kurios tampa kiekvieno augančio žmogaus prigimtinėmis vertybėmis.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre rengiama etninės kultūros savaitė – integruotas projektas „Kulinarinis paveldas Kauno regione” paskatins ugdytinius ir visą bendruomenę giliau pažinti ir tyrinėti, saugoti ir puoselėti savo regiono tradicijas. Savaitės metu mokymo centre numatoma įvairi veikla: konferencija kartu su Kauno Tautinės kultūros centru, bendruomenės šventės, skirtos duonai ir kulinariniam paveldui, ekskursija – tyrimas Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejuje, savaitės dalyvių refleksija. Bus sukurta filmuota medžiaga, atspindinti mokytojų ir mokinių bendruomenės veiklas per savaitę, atlikta sklaida.

Išvyka į Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejų vyko vėjuotą ir lietingą spalio trečiadienį. Džiaugėmės, kad aplankyti atskirus etnografinius regionus mums maloniai leido ne pėsčiomis, bet autobusu. Visiems labai patiko gidas Povilas, kurio žinios etnokultūros srityje – neišsenkamos. Gidas išsamiai papasakojo apie aukštaičių, žemaičių, suvalkiečių buitį, gyvensenos bei mitybos papročius, virtuvės įrangą, naudotus serviravimo indus bei rakandus. Mokytojo K.Šežiko filmuota medžiaga leis ir nebuvusiems ekskursijoje patirti etnokultūrinio pažinimo džiaugsmą. Viešbučių darbuotojo specialybės mokiniams išvyka papildė teorines „Kultūrinių išteklių“ dalyko pamokas, praplėtė akiratį.

Kelionės nuotraukos