Lapkričio 10 dieną 9 klasės mokiniai su istorijos mokytoju K. Kasparu ir klasės vadove V. Poderiene apsilankė Vytauto Didžiojo karo muziejaus pogrindžio spaustuvėje „ab“.

Vytautas Andziulis ir Juozas Bacevičius sovietmečiu slapta įrengė unikalią spaustuvę „ab‘ („a“ ir „b“ – įkūrėjų pavardžių pirmosios raidės) po Andziulių namu kolektyviniuose soduose. Tai vienintelė tokio tipo spaustuvė Lietuvoje, iš kurios po šalį pasklisdavo pogrindiniai lediniai. Ir šiais laikais surasti spaustuvę nėra taip lengva. Žemėje yra paslėpta rankena, kurią pasukus į šoną pasitraukia stumdomas baseinėlis su vandeniu ir atsiveria siaura anga. Per ją laipteliais patenki į betonuotą tunelį ir atsiduri nedidelėse spaustuvės patalpose.

Sodybos šeimininkė Birutė Andziulienė mums aprodė ekspozicijas: giliai žemėje įrengtą spaustuvę, iškilios spaudos įrangą, pogrindinės spaudos leidinius, antisovietinės kovos dokumentų kopijas, rezistencijos dalyvių fotografijas. Labai malonu buvo pamatyti žemėlapį, kurį parengė istorijos mokytojas K. Kasparas.

Mokiniams patiko unikali vieta ir jie pasisėmė neišdildomų įspūdžių.