Valstybines šventes švęskime išradingiau

Atsižvelgę į mokinių pageidavimus, nusprendėme paįvairinti mokymo/si erdvę ir artėjant Vasario 16-ajai išvykome į Vilnių – Lietuvos širdį, kur mūsų išrinkti atstovai Lietuvos Parlamente sprendžia svarbiausius valstybės klausimus.

Seimo rūmai – XX a. modernios architektūros palikimas, pasitiko mus lietingą penktadienį (vasario 12 d.). Nors ir buvome sutikti labai šiltai, jautėme nedidelę įtampą, kadangi ekskursijos metu vadovė neleido nuobodžiauti ir žėrė vieną po kito klausimus apie Lietuvos valstybės valdymą. Puikiai savo žinias demonstravo V14 grupės mokiniai Silvija Geštautaitė ir Adrijus Kirlys (pastarasis net buvo išrinktas „laikinuoju Seimo pirmininku“).

Aplankėme visus svarbiausius Seimo rūmų objektus: naująją Seimo plenarinių posėdžių salę, Algirdo Mykolo Brazausko, Lietuvos Tarybos, Konstitucijos sales, Seimo Pirmininko ir jo sekretoriato kabinetus, na, ir žinoma istorinę Kovo 11-osios salę, kur 1990 m. buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktas. Šioje salėje mums buvo suteikta galimybė suvaidinti politikus ir keletą minučių pabuvoti Seimo narių kailyje. Visi užėmė „savo” vietas, kuriose buvo įrašytos garsių politikų pavardės. Svarstėme labai aktualų klausimą, kurį iškėlė, „M.Čobotas‘‘ (mokytoja E.Vėtienė): – kaip sutrumpinti mokslo metus ir prailginti vasaros atostogas? Kadangi už ilgesnes atostogas balsavo dauguma „seimo narių” šie mokslo metai, ko gero, ženkliai sutrumpės.

Po ekskursijos, nepabūgę pliaupiančio lietaus, patraukėme į Pilies gatvę, prisiliesti prie dar vieno Lietuvos valstybingumui svarbaus paminklo – Signatarų rūmų. Pamatę, kur gimė Vasario 16 – osios aktas, pasižadėjome kitą kartą aplankyti čia įsikūrusį muziejų. Taigi, namo grįžome planuodami naujas keliones.

Įdomiausiomis kelionės akimirkomis, kurias užfiksavo mokytoja E.Kontrimienė, dalijamės su jumis.