Apie projektą

e-SAFE – maisto saugumo bei kokybės gerinimas ruošiant maisto tiekėjus ir gamintojus 34 mėnesius besitęsiantis Erasmus+ KA2 projektas, kuris prasidėjo 2020 m. lapkritį. e-SAFE projekto tikslas yra sukurti išsamią mokymų programą ES virėjams, virtuvės darbuotojams, maisto prekeiviams, agro produktų perdirbimo darbuotojams, kad pagerinti jų žinias bei įgūdžius maisto saugumo srityje ir užkirsti kelią visoms maisto sukeliamoms ligoms. Mokymų paketo tikslas yra suteikti atnaujintas žinias ir pagerinti maisto gamintojų bei tiekėjų įgūdžius, įgalinant juos pergalvoti klaidingas patirtis gaminant maistą ir imantis visų Corona viruso epidemijos apsisaugojimo priemonių. Mokymai bus orientuoti į atsirandančias arba vėl atsinaujinančias, sunkiai atpažįstamas maisto grėsmes.

e-SAFE tikslai

• Sukurti inovacinių maisto higienos bei saugumo mokymų bei skaitmeninio mokymo įrankį, kuris apimtų maisto ruošimą bei koncentruotųsi į neseniai identifikuotų ir nelabai žinomų maisto pavojų, pvz. cheminių toksikantų, patogenų ir alergenų prevenciją.

• Motyvuoti ir stiprinti higienos bei saugumo reikalavimų laikymąsi gaminant, transportuojant bei laikant ar tiekiant maistą (pvz., kepimo/gruzdinimo temperatūros, dažnas aliejaus keitimas, maisto alergijų prevencija) visiems ES maisto gamintojams ir tiekėjams, kad išvengti galimai ignoruojamų maisto pavojų.

• Sukurti mokymų paketą, tinkamą suaugusių mokymui, kurį būtų galima įjungti į jau esamą mokomąją medžiagą apie maisto saugumą ir panaudoti visiems, kurie užsiima profesiniu mokymu.

Pagrindinės tikslinės projekto grupės yra:

• virtuvės šefai, kiti darbuotojai, maisto tiekėjai, vadybinikai, agro pramonės maisto perdirbimo darbuotojai bei visi kiti, susiję su maisto gamyba bei aptarnavimu.

• Profesinės draugijos, maisto saugumo organizacijos, maisto pramonės, akademinės institucijos, visų lygių profesinio mokymo dėstytojai, politikos formuotojai.

Tikslinės grupės bus motyvuojamos pagerinti arba pakeisti kasdienes gamybos praktikas (įskaitant daugelį klaidingų praktikų, gaminant maistą) taikant įvairias priemones („kontaktinius” interaktyvius seminarus, e-mokymų platformą ir internetinį puslapį su online ir offline įrankiais bei medžiaga).

Šiuose mokymuose mes tikimės, kad ankstesnė neteisingai bei neadekvačiai vykdyta pavojų prevencija bus atitinkamai sprendžiama. Prekybos vadovai taipogi bus supažindinami su HACCP principais kaip ir su įrankiais, modeliais bei metodais kaip efektyviai vykdyti maisto saugumo reikalavimus.

Partnerių susitikimai

Dėl esamos pandeminės situacijos e-safe projekto įvadinis susitikimas buvo vykdomas nuotoliniu būdu 2020 m. gruodžio 3-ą bei 7-ą dienomis. Partneriai susitiko, kad sukurtų bendrą projekto įgyvendinimo viziją ir supratimą bei aptartų penkis intelektinius produktus. Susitikimo dalyviai sutarė dėl pagrindinių vaidmenų bei atsakomybės pasiskirstymo ir nusprendė, į ką sutelkti dėmesį E-Safe projekte. Svarbu buvo numatyti darbų atlikimo terminus. Projekto konsorciumo nariai susitinka kiekvieno mėnesio pradžioje, kad aptartų projekto vykdymą bei užtiktintų veiklų kokybę. Nuo 2021 m. sausio iki birželio mėnesio jau įvyko šeši koordinatorių susitikimai.

Projekto eiga

e-SAFE’o konsorciumas šiuo metu dirba prie projekto pirmo intelektinio produkto: Koncepcinė mokymų struktūra šefams, virtuvės darbuotojams bei kitiems maisto tiekėjams, kuris bus baigtas iki 2021m. rugpjūčio pabaigos. IO1 intelektinio produkto esmę sudaro užduotys, išplėstas tyrimas apie mokymų galimybes maisto gamintojams ir tiekėjams visoje Europoje. Darą atliko šeši partneriai. Duomenys dabar analizuojami šio intelektinio produkto vadovo Prolepsis instituto iš Graikijos.

The Polish Farm Advisory (Lenkų agro konsultacija), e-SAFE’o koordinuojanti organizacija kontroliuoja projekto valdymą bei bus atsakinga už antrojo intelektinio produkto: Mokymų Programos Metodologija sukūrimą.

Center for Social Innovation (socialinių inovacijų centras) – CSI yra e-SAFE’o sklaidos vadovas bei atsakingas už ketvirtąjį intelektinį produktą: e- SAFE e-Mokymų Platforma. CSI sukūrė projekto internetinį puslapį (website), firminę medžiagą ir socialinės medijos kanalą (social media channel).

Prolepsis Institute yra atsakinga už e-SAFE’o vertinimą ir vadovauja I-ojo intelektinio produkto: Koncepcinė Šefų, Virtuvės Darbuotojų Bei Maisto Tiekėjų Mokymo Struktūra, kūrimui

ISEKI Food Association vadovaus trečiojo intelektinio produkto kūrimui: e-SAFE Mokymų Paketo Vystymas.

Italian Cuisine di Gianluca Pardini, e-SAFE’o italų partneris dalyvaus visose projekto veiklose ir organizuos C2 mokymus Italijoje.

Kaunas Food Industryand Trade TrainingCentre – KFITTC, yra intelektinio produkto nr. 5 vadovas : Profesinio Mokymo Mokytojų Vadovas ir Rekomendacijos.